Toch niet tevreden?
F1-tickets, -reizen en -experiences
Veilig en goed voorbereid op reis
Persoonlijk en deskundig advies
Servicegericht en transparant

Toch niet tevreden?

Wilt u een klacht indienen, leest u dan eerst deze pagina van de ANVR aandachtig door.

Race Experience helpt u graag verder bij eventuele klachten over uw gemaakte reis. Belangrijk is wel dat u uw klacht tijdig bij desbetreffende leverancier (bijvoorbeeld uw hotel of reismaatschappij) meldt zodat deze in staat wordt gesteld dit te corrigeren. Mocht u daarna nog ontevreden zijn, meldt u zich bij ons. Tijdens uw reis kunt u Race Experience telefonisch bereiken op 050 – 205 78 01 of op het noodnummer dat in uw reisbescheiden vermeld staat.

Uw klacht kunt u ook mailen naar: kwaliteit@raceexperience.nl of per brief naar het volgende adres:

Race Experience B.V.

Postbus 4013
9701 EA Groningen

Vermeldt u altijd uw referentienummer, de aanvangsdatum van uw reis en onder welke naam de boeking tot stand is gekomen.

In het geval dat Race Experience u niet naar tevredenheid helpt, kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Reizen. Race Experience respecteert, zonder uitzondering, alle uitspraken van de Geschillencommissie Reizen.

Let op: Er zijn kosten verbonden aan het voorleggen van een klacht aan deze commissie. De kosten krijgt u terug mits u in het gelijk wordt gesteld. De kosten kunt u hier nalezen.

Nieuws